Растящата класна стая е... място любимо на всички

Растящата класна стая е дългосрочна КАУЗА на екипа от ученици, родители, учители и приятели на 107 ОУ "Хан Крум", която започнахме през януари 2015 г., с цел да създадем интерактивно и богато на екологични системи пространство в двора на училището, което да служи като зона за:

 •     учене чрез преживяване сред Природата и работа в общност
 •     развитие на умения за ефективно справяне с реални екологични и житейски проблеми
 •     откривателско учене и трениране в системно мислене и интегрален подход към живота.

 

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е богат образователен инструмент за провеждане на интерактивни занимания по различните учебни предмети, където по естествен начин децата откриват смисъла и връзките между изучаваните дисциплини и явленията от реалния живот, а процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и възрастните. РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ (Edible Garden of Learning in Schoolyard) е зона за откривателско учене и интегрално образование в двора на 107 ОУ “Хан Крум”.

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е вдъхновяващ образователен инструмент за "учене чрез преживяване" и придобиване на трайни умения за здравословен начин на живот и позитивно общуване с природата.

 

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ има две основни зони:

 •     пермакултурна образователна био-градина, в която отглеждаме органично чисти зеленчуци, плодове и билки
 •     интерактивна зона за откривателско учене: т.нар. "класна стая под небето" - място за учене чрез преживяване, чрез наблюдение, експерименти, общуване и работа в екип

Пермакултурната градината в РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е интензивна екосистема на малка площ, в която по органично чист начин се учим да отглеждаме ядивни растения, билки и.... позитивни човешки взаимоотношения.


В РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и учителите.


РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е място любимо на всички, защото...

 •     тя е красива, жива и винаги променяща се среда за живот
 •     тя е създадена с много любов, радост и личен принос от всички
 •     тя е място, където децата играя, учат и развиват своите таланти едновременно

КОЙ Я НАПРАВИ?

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е любима кауза и красиво творение на обединените усилия на ученици, родители, учители и приятели на 107 ОУ "Хан Крум".

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е сбъдната мечта - децата ни да имат едно зелено, живо, интерактивно и красиво пространство в двора на училището, където да могат да наблюдават невероятните явления на жизнените процеси и да се учат да работят в партньорство с природата


КАК Я НАПРАВИХМЕ? ... с много радост, грижа и обич за децата .... и с помощта на Природата


Започнахме през пролетта на 2015 г.

Поканихме всички - и учениците, и учителите, и родителите... и приятели от квартала... цялата общност.

Лехичките, пътечки, оградките, табелките, системата за поливане създадохме със солидарните усилия и доброволния принос на цялата училищна общност и приятели от квартала

Растенията отглеждаме с помощта на всички, които имат желание да се включат. А семенцата и разсадите са ни дар от нашите мили баби и дядовци от село.

Всяко междучасие децата играят между лехичките и наблюдават развитието на растенията.

Всеки път, когато градинката има нужда от поливане, връзване, почистване, подреждане, украсяване - винаги, се намира мила ръка и обично сърце, което да се погрижи.

Природата - водата, слънцето, въздуха, енергията, растенията и животинските обитатели на градинката пък се грижат всеки ден да ни изненадват и радват с нови удивителни цветове, форми, явления, аромати и вкусове

Освен изобилна реколта от растения, в градинката се раждат и прекрасни нови идеи, вдъхновение, радост и нови приятелства

 

 

РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е полезна защото, защото:

 •     тя е жива, красива и и забавна ЛАБОРАТОРИЯ НА ЖИВОТА, където учениците сами изследват и откриват невероятните явления на жизнените процеси в природата
 •     дава уникален шанс на учениците да наблюдават КРЪГОВРАТА НА ЖИВОТА и взаимовръзките в Природата
 •     осигурява лична връзка и преживяване на УЧЕНИКА С ПРИРОДАТА и подпомага пълноценното развитие на неговите сетива, интелект и емоции.
 •     дава шанс на учениците да развият трайни навици и умения за УСТОЙЧИВ НАЧИН НА ЖИВОТ и справяне с предизвикателствата.
 •     създава поводи и теми за ПЪЛНОЦЕННО И КРЕАТИВНО ОБЩУВАНЕ между учениците, учителите и родителите
 •     вдъхновява желанието за сърдечно общуване, обмен на опит и ВЗАИМНА ПОДКРЕПА в местната общност и между поколенията


СЪЗДАДЕНА ЛИЧНО ОТ НАС за всички ВАС!


Всички елементи в РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ са планирани и направени със съвместните усилия на учениците, учителите и родителите. Моля, пазете ги!

Градината и реколтата са органично чисти. Всички растения в нея се отглеждат според принципите на пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие и НЕ се ползват никакви химикали.

Ако искате да помогнете за развитието на Растящата класна стая – заповяйте - очакваме ви!

Ако искате да направите собствена Растящата класна стая - елати ни на гости и си вземете идеи и вдъхновение. Ще се радваме да споделим!

С нас може да се свържете от ТУК >>>

 

 

 


 

От сърце БЛАГОДАРИМ на:

Благодарим на неуморните и безкрайно изобретателни деца, всеотдайните учители и целия екип на 107 ОУ, родителите и приятелите от УАСО, които отделиха време, сили и повярваха в Растящата класна стая, много преди тя да се появи и да украси и усмихне лицата на всички.

                                                                           

Go to top