Всеки може да подкрепи РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ?

СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА ИНИЦИАТИВАТА!!

Растящата класна стая вече има своята умна оградка, на която са монтирани интерактивните образователни табели. БЛАГОДАРИМ!!!

---------

 

“Растящата класна стая” е дългосрочна инициатива, любима кауза и красиво творение на обединените усилия на ученици, родители, учители и приятели от 107 ОУ "Хан Крум", която започнахме на доброволни начала, през януари 2015 г., с цел да създадем зелено, интерактивно и красиво пространство в двора на училището, което да служи като зона за:

  • учене чрез преживяване сред Природата и работа в общност
  • откривателско учене и трениране в системно мислене и интегрален подход към живота
  • развитие на умения за ефективно справяне с реални екологични и житейски проблеми

Процесът на изграждане на РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ привлече и сплоти общността от 600 ученици (1-7 клас), учители и десетки родители (вкл. от третото поколение), които заедно създават едно ново, красиво, зелено и богато на естествени уроци, пространство за децата си.

За нас, РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ е богат образователен инструмент, където по естествен начин децата откриват смисъла и връзките между изучаваните дисциплини с явленията от реалния живот, а процесът на учене се превръща в атрактивно изследователско приключение, което изпълва с любопитство и вдъхновение, както децата, така и учителите.РАСТЯЩАТА КЛАСНА СТАЯ има три елемента:
ядивна образователна био-градина – вече има създадени и култивирани 40 повдигнати пермакултурни лехи (интензивни еко-системи на малка площ), билкова спирала и компостер.
интерактивна зона за откривателско учене – защитна еко-ограда с инсталирани интерактивни образователни табла и арт-инсталации на тема: “Уроци от Природата по всичко”
класна стая под небето – обособени места за срещи, общуване и работа в екип – колекция от пейки и маси за сядане изработени от естествени и рециклирани материали.

В периода януари – май 2015, със солидарните усилия и много радост от страна на цялата училищна общност, направихме план и Пермакултурен дизайн на Растящата класна стая, инсталирахме лехите на био-градинката и засадихме първите ядивни еко-системи.

Дългосрочна визия: за изграждането на  пълноценна  интегрална зона за учене “Растяща класна стая”, освен създаването на ядивната био-градина, е нужно професионално изграждане на няколко допълнителни ключови компонента, за който имаме нужда от външна финансова подкрепа.

  • Професионална изработка и инсталиране на интерактивна образователна ограда, която от една страна ще предпазва растенията от футболната топка, а от друга - ще бъде използвана за инсталиране на интерактивни образователни инсталации
  • Система за събиране и поливане с дъждовна вода
  • Изработване, закупуване и инсталиране на множество интерактивни образователни инсталации (за измерване количеството на валежите, влагата, температурата, силата на вятъра и т.н.)
  • Създаване на помощни материали, за учене и работа в Растящата класна стая: схеми, карти, уроци, плакати и други.
  • Изработка на цялостна колекция от ноу-хау ресурси за създаването на Растящи класни стаи, която да бъде предложена на вниманието на всички училища в България.

Информация и снимков материал, може да намерите на следните интернет адреси: www.facebook.com/groups/107ou/photos/

Каним Ви, да се присъедините, като подкрепите някоя от най-належащите следващи стъпки от изграждането на Растящата класна стая или като станете Генерален спонсор на тази дългосрочна инициатива, подкрепяйки поетапно нейното изграждане и последващо развитие.  В замяна, с радост и благодарност ще публикуваме рекламни материали, банери и информационни пакети на всички изработени материали, медийни изяви и на уеб сайта на Растящата класна стая – www.107.zaedno.net

Благодарим Ви!

От сърце БЛАГОДАРИМ на:

Благодарим на неуморните и безкрайно изобретателни деца, всеотдайните учители и целия екип на 107 ОУ, родителите и приятелите от УАСО, които отделиха време, сили и повярваха в Растящата класна стая, много преди тя да се появи и да украси и усмихне лицата на всички.

                                                                           

Go to top